Dung lượng file tải lên không quá: 2 Mb

Dung lượng file tải lên không quá: 2 Mb

Dung lượng file tải lên không quá: 2 Mb

Scan Me
200
1000 x 1000 px
2000

Hướng dẫn cách tạo mã QR Code cho PDF

1. QR Code chuyển đổi file PDF là gì?

QR CODE chuyển đổi file PDF là dạng mã QR code lưu trữ file PDF thành một đường dẫn chuyển hướng đến file PDF. Loại mã này là QR code động….

2. Cách tạo QR Code chuyển đổi file PDF

2.1 Truy cập vào https://qrcode366.com/

2.2 Chọn Tab PDF

2.3 Chọn file PDF để tải lên

2.4 Tiến hành tạo mã QR

3. Cách dùng mã quét QR Code cho đường link

Cách 1: Dùng điện thoại bật camera quét trực tiếp vào hình QR hiển thị trên trang web.

Cách 2: Tải ảnh về và chia sẻ cho khách hàng hoặc bạn bè

Sau khi tải về thành công ta được ảnh QR code như sau:

Chú ý: Ảnh mã quét SCAN QR CODE không ảnh hưởng đến kích thước, tuy nhiên bạn cũng có thể tải đúng size bằng thanh kéo tùy chỉnh. Thấp nhất là 200px, cao nhất 2000px. Chất lượng càng cao giúp bạn thuận lợi hơn trong quá trình in ấn mã QR lên sản phẩm.

4. Vì sao phải dùng mã quét QR Code chuyển đổi file PDF?

Khi bạn cần chia sẻ 1 tập tin PDF đến ai đó, khách hàng, nhân viên hay tổ chức…..