Giao lưu CLB tiếng Trung

Địa điểm: Nhà hàng thiên thanh

Thôn tin liên hệ

  • Zalo: Hân lê
  • Điện thoại: 0935683397
  • Email: lebaohan152@gmail.com

Giao lưu văn hoá Trung việt