Giờ trái đất, tiết kiệm điện năm 2023

Địa điểm: Quảng trường Cách mạng tháng Tám, Nhà hát Lớn, số 01 Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội

Thôn tin liên hệ

  • Zalo:
  • Điện thoại:
  • Email:

Tham gia 1 giờ tắt đèn trái đất
Tiết kiệm điện thành thói quen