LỄ KỶ NIỆM 15 NĂM THÀNH LẬP

Địa điểm: VICTORIA BALLROM- TẦNG 4 FORTUNA HOTEL HÀ NỘI

Thôn tin liên hệ

  • Zalo:
  • Điện thoại: PHAN VŨ BẢO NGOC : 012345567
  • Email:

THỜI GIAN: 17H THỨ 6, NGÀY 16/6/2023