Dung lượng file tải lên không quá: 2 Mb

Dung lượng file tải lên không quá: 2 Mb

Dung lượng file tải lên không quá: 2 Mb

Scan Me
200
1000 x 1000 px
2000

Hướng dẫn cách tạo mã QR Code cho FILE

1. QR Code liên kết tệp tin File là gì?

QR CODE chuyển đổi file FILE là dạng mã QR code lưu trữ file FILE thành một đường dẫn chuyển hướng đến file FILE. Loại mã này là QR code động….

2. Cách tạo QR Code liên kết tệp tin File

2.1 Truy cập vào https://qrcode366.com/

2.2 Chọn Tab FILE

2.3 Chọn file FILE  để tải lên

2.4 Tiến hành tạo mã QR

3. Cách dùng mã quét QR Code để liên kết tệp tin File

Cách 1: Dùng điện thoại bật camera quét trực tiếp vào hình QR hiển thị trên trang web.

Cách 2: Tải ảnh về và chia sẻ cho khách hàng hoặc bạn bè

Sau khi tải về thành công ta được ảnh QR code như sau:

Chú ý: Ảnh mã quét SCAN QR CODE không ảnh hưởng đến kích thước, tuy nhiên bạn cũng có thể tải đúng size bằng thanh kéo tùy chỉnh. Thấp nhất là 200px, cao nhất 2000px. Chất lượng càng cao giúp bạn thuận lợi hơn trong quá trình in ấn mã QR lên sản phẩm.

4. Vì sao phải dùng mã quét QR Code để liên kết tệp tin File?

Khi bạn cần chia sẻ 1 tập tin FILE đến ai đó, khách hàng, nhân viên hay tổ chức…..